"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-10

Ny biobanksorganisation söker cancerkunskap

NYHET Flera Umeåforskare med anknytning till Medicinska biobanken ingår i ett nybildat internationellt konsortium för samarbete i biobanksfrågor. Det gäller framför allt forskning kring hormoner, graviditet samt bröst- och äggstockscancer.

”International Consortium on Pregnancy and Health” (ICPH) bildades vid ett möte den 5—6 maj i Monterotondo, Italien. Initiativtagare är prof. Paulo Toniolo från New York University School of Medicine, USA, och huvudsätet för den nya organisationen kommer att ligga i Lausanne, Schweiz.

Genom att samordna biobanksmaterial från flera europeiska länder tänker deltagarna skapa möjligheter att finna nya samband och riskfaktorer i samband med tumörer i bröst och äggstockar. Det gäller hur olika hormoner som är relaterade till graviditeten, t.ex koriongonadotropin samt östrogen och progestereon och deras omsättningsprodukter, kan påverka tumörutvecklingen. Genom möjligheterna att samtidigt utnyttja flera olika biobanker och initiera nya projekt tror projektdeltagarna att stora genombrott kan göras.

I mötet deltog forskare från Island, Norge, USA, Finland, Schweitz, Italien och Sverige. Från Medicinska biobanken i Umeå deltog bl.a Torgny Stigbrand och Göran Hallmans, från onkologiska kliniken Per Lenner, från onkologiskt centrum Håkan Jonsson och från enheten för obstetrik och gynekologi Marianne Wulff.

Ytterligare upplysningar: Professor Torgny Stigbrand, Inst. för klinisk mikrobiologi, enheten för immunologi, tel. 090-785 26 71, mobil: 070-645 64 29, e-post: torgny.stigbrand@climi.umu.se

Redaktör: Hans Fällman