"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-14

Ny blodtryckssänkare testad av Umeåforskare

NYHET Ett nytt läkemedel, darusentan, kan sänka blodtrycket också där de vanliga medlen i sammanhanget inte ger tillräcklig effekt, hävdar en artikel i Lancet med professor Lars H. Lindholm, Umeå universitet, som medförfattare.

I artikeln, som idag webbpubliceras av tidskriften, konstaterar prof. Michael A Weber, State University of New York, USA, och medarbetare att högt blodtryck inte alltid kan kontrolleras med de vanliga läkemedlen. En ny angreppsvinkel är att använda en typ av ämnen som kallas endotelinreceptor-antagonister, en av dem är darusentan.

I en stor studie som omfattar 117 platser i Nord- och Sydamerika, Europa och Australisen har 379 patienter med högt blodtryck (mer än 140 mm systoliskt; 130 om patienten också hade diabetes eller njursjukdom) som utan tillräcklig effekt behandlats med åtminstone tre blodtryckssänkande medel. Gruppen fördelades slumpmässigt och dubbelblint mellan behandling med darusentan i olika doser samt ett verkningslöst medel (placebo). Hos dem som behandlandes med darusentan sänktes blodtrycket med i genomsnitt 20 mm.

Författarna drar slutsatsen att det testade läkemedlet kan sänka både det systoliska och diastoliska blodtrycket även hos blodtryckspatienter som redan får väl valda doser av de vanliga medlen utan att det har gett önskad effekt. Den vanligaste biverkningen var vätskeansamling i kroppen, något som bör kunna kontrolleras genom vätskedrivande medel, s.k. diuretika.

För mer information kontakta prof. Lars Hjalmar Lindholm, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, mobil 070-692 35 26, e-post larsh.lindholm@fammed.umu.se

Referens: MA Weber, H Black, G Bakris, H Krum, S Linas, R Weiss, JV Linseman, BL Wiens, MS Warren, LH Lindholm: ”A selective endothelin-receptor antagonist to reduce blood pressure in patients with treatment-resistant hypertension: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial” Published online September 14, 2009, www.thelancet.com DOI:10.1016/S0140-6736(09)61500-2