"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-09-21

Ny bok belyser maktstrukturen mellan Sverige och EU

NYHET Är Sverige och EU så starkt sammanlänkade att det är dags att prata om ett politiskt system istället för två separata? Det frågar sig forskare vid Umeå universitet i en nyutkommen antologi.

En av författarna till boken ”EU och Sverige – ett sammanlänkat statsskick” är Magnus Blomgren, statsvetare vid Umeå universitet. Han menar att när politiska system diskuteras idag, skiljer man vanligtvis på de politiska nivåerna i Sverige och EU. Sällan eller aldrig ser man systemen som sammanlänkade till ett.
– Det är problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv, säger han.

Boken bygger på aktuell forskning kring demokratins utveckling i Sverige och EU, och vänder sig till en bred allmänhet. I boken diskuterar författarna bland annat konsekvenserna av att de två politiska systemen successivt har växt samman. De menar att relationerna inom det politiska systemet avgör hur vi medborgare kan kräva ansvar av makthavarna.
– Boken sätter fokus på moderna demokratiproblem, och jag hoppas att den kan bidra till debatten kring hur det svenska politiska systemet bör utvecklas, menar Magnus Blomgren.

I antologin presenteras Europaparlamentet och riksdagens arbete med EU-frågor, samtidigt som partiernas förmåga att representera på dessa två nivåer ges ett särskilt utrymme. Även Europavalen och de svenska valen diskuteras, och de europeiska institutionerna analyseras utifrån möjligheten till ansvarsutkrävande.
– Vi försöker problematisera demokratin på bägge nivåer, säger en annan av författarna, Torbjörn Bergman, också han vid den statsvetenskapliga institutionen.

För mer information, kontakta:

Magnus Blomgren, statsvetenskapliga institutionen, tel: 090-786 61 71, e-post: magnus.blomgren@pol.umu.se

Torbjörn Bergman, statsvetenskapliga institutionen, tel: 090-786 76 17, e-post: torbjorn.bergman@pol.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson