"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-11

Ny bok: ”Bilder i forskning”

NYHET Eva Skåreus, lektor, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, har i institutionens skriftserie Tilde publicerat publicerat boken: "Bilder i forskning – Visuella metoder, Konstbaserad forskning & Fallstudier".

Tilde, skriftserie nr 2, erbjuder orienterande översikter i visuella metoder och konstbaserad forskning. De flankeras av konkreta fallstudier ur författarens forskningspraktik. I samtliga fallstudier utgör kön ett centralt analytiskt verktyg. Tilde, skriftserie nr 2, vänder sig i första hand till lärarstudenter inom estetiska ämnen, men även andra studenter och forskare som är intresserade eller på väg att inkludera bilder i en studie.

Läs boken

Redaktör: Per Melander