"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-12-05

Ny bok: Den levande närvaron av Ordet

NYHET Litteraturvetaren Anders Persson har i dagarna publicerat en ny bok: Den levande närvaron av Ordet. Den innehåller åtta essäer om bilden av den rosenianska och laestadianska väckelsen i norrländsk skönlitteratur.

Text: Per Melander

Rosenianismen och laestadianismen utgör de två stora inomkyrkliga grenarna av 1800-talets Norrlandsläseri. I den här essäsamlingen undersöks bilden, eller bilderna, av dessa väckelserörelser i norrländsk skönlitteratur.

Boken innehåller texter om Per Olov Enquist, Björn-Erik Höijer, Sara Lidman, Torgny Lindgren, Bengt Pohjanen och Anita Salomonsson. Även Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens egen utgivning av skönlitteratur uppmärksammas, särskilt Tore Nilssons romaner.

Läs mer på artos.se