"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-01-15

Ny bok: "Engaging with Educational Space"

NYHET Björn Norlin, forskare vid idé- och samhällsstudier, är tillsammans med Ian Grosvenor, University of Birmingham och Catherine Burke, University of Cambridge, redaktör för en ny bok inom området utbildningsvetenskap.

Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning för samman två framträdande riktningar inom samtida utbildningsvetenskaplig forskning, nämligen intresset för rumslighetens betydelser i utbildningssammanhang samt användandet av visuella källor för att nå kunskap om lärandemiljöer.

I bokens sexton korta fallstudier berörs både förflutna och samtida skolkontexter runt om i Sverige.

Här behandlas bland annat lärares visuella representationer av – och reflektioner kring – pågående förändringar av sina arbetsplatser och dagliga göromål samt relationen mellan rumslig, social och kunskapsmässig differentiering av elever i skolsammanhang.

Ytterligare ämnen som berörs är skillnader mellan lärares, elevers och kommersiella aktörers sätt att visualisera skolor samt olikheter mellan klassrummens och mer informella skolmiljöers betingelser för lärande. Den teknologiska omställningen och dess inverkan på dagens skolor utgör ett återkommande tema.

Författarna – av vilka en majoritet är forskarutbildade och praktiserande lärare – är Ulrika Boström, Maria Deldén, Carl Emanuelsson, Catharina Hultkrantz, Aleksandra Indzic Dujso, Cecilia Johansson, Kristina Ledman, Synne Myreböe, Lena Almqvist Nielsen, Peter Norlander, Annie Olsson, Karin Sandberg, Lina Spjut, Robert Thorp, Åsa Wendin och Andreas Westerberg.

Se fulltext version av Engaging with Educational Space: Visualizing Spaces of Teaching and Learning

Redaktör: Per Melander