"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-01-10

Ny bok: Ethnic and Religious Minorities in Stalin’s Soviet Union: New Dimensions of Research

NYHET I en nyutkommen antologi undersöks hur Stalin-terrorn och de socialistiska omvandlingarna drabbade olika etniska och religiösa minoriteter i Sovjetunionen under framför allt 1930-talet. Redaktörer och medförfattare till volymen är historikern Andrej Kotljarchuk, Södertörns högskola (tidigare vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet) och religionshistorikern Olle Sundström, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Med ett mikrohistoriskt angreppssätt beskriver och analyserar författarna hur repressionen och de centralt påbjudna samhällsomvandlingarna tog sig uttryck på lokalplanet, bland minoritetsgrupper i Sovjetunionen. De komplexa förhållandena mellan officiell ideologi, centrala direktiv från kommunistpartiet, propaganda och faktisk repression lyfts fram i flera av kapitlen. Genom de konkreta exemplen framkommer en mer detaljerad och nyanserad bild av hur olika grupper drabbades under Stalin-tiden.

Vissa av kapitlen i antologin behandlar etniska minoriteter såsom finsk-ugriska folk, polacker, tyskar, Sibiriens urfolk och de många olika folkgrupperna i sovjetrepubliken Georgien. I andra kapitel ligger fokus på religiösa grupper såsom evangelikala protestanter (baptister, pingstvänner, adventister och mennoniter) och utövare av schamanism. I varje kapitel diskuteras vilken betydelse etnisk och religiös tillhörighet hade för repressionen av dessa grupper. Forskningen bygger delvis på tidigare outnyttjat arkivmaterial och nyligen genomförda fältstudier.

Boken är resultatet av ett internationellt, tvärvetenskapligt projekt som initierades av redaktörerna Andrej Kotljarchuk och Olle Sundström med workshopar och konferenser vid Umeå universitet 2011, 2012 och 2013. I antologin bidrar en rad forskare från olika länder och discipliner såsom antropologi, historia, kulturstudier och religionshistoria. Medförfattare i volymen är: Oksana Beznosova (Ukraina/Ryssland), Tatiana Bulgakova (Ryssland), Viktor Dönninghaus (Ryssland), Yana Ivashchenko (Ryssland), Marc Junge (Tyskland), Andrej Kotljarchuk (Sverige), Hiroaki Kuromiya (USA), Art Leete (Estland), Daniel Müller (Tyskland), Andrey Savin (Ryssland), Olle Sundström (Sverige), Eva Toulouze (Frankrike/Estland) och Laur Vallikivi (Estland).

Boken är utgiven i skriftserierna Södertörn Academic Studies (Södertörns högskola) och Northern Studies Monographs (Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet).

Läs mer och ladda ned boken här

Redaktör: Sandra Olsson