"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-21

Ny bok: Fackförening i storstad

NYHET I en ny bok beskriver och analyserar Jonny Hjelm, professor i historia, Umeå universitet, hundra år av facklig kamp bland handelsanställda i Stockholm.

I boken Fackförening i storstad – Handels avdelning 20, Stockholm, 1912-2012, går att läsa om hur Kontors- och handelsanställdas förening, avdelning 20, efter starten 1912 kämpar i motvind; många butiksbiträden och kontorsanställda vill eller vågar inte organisera sig fackligt. Under mellankrigsdecennierna ökar medlemsantalet och föreningens makt stärks.

En av den svenska modellens kännetecken under 1900-talet var den höga fackliga organisationsgraden; att ”alla” arbetare var medlemmar i facket. I boken nyanseras och problematiseras denna bild, då förtroendevalda och anställda i avdelning 20 under hela seklet fått kämpa för att värva medlemmar i en bransch med hög personalomsättning, många deltidsarbetanden och ungdomar.

Den stora avdelningen, med idag cirka 27 000 medlemmar, visade tidigt en betydande självständighet gentemot förbundsledningen i Malmö. Länge kunde ett stråk av gammal Malmö-Stockholmsantagonism skönjas, och avdelning 20:s företrädare hade att hantera ”stockholmsfobi” så sent som under 1990-talet.

Jonny Hjelm Jonny Hjelm, professor i historia vid Umeå universitet, tecknar utförligt en fackförenings hundraåriga historia, politiska skeenden och samhällsförhållanden som också blir tydliga genom personliga arbetslivsminnen.
Kontaktuppgifter: Jonny Hjelm

Redaktör: Per Melander