"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-08-28

Ny bok: Fanged Fan Fiction

NYHET Litteraturvetarna Maria Lindgren Leavenworth och Malin Isaksson berättar i sin nya bok Fanged Fan Fiction om hur stort fenomenet fan fiction på temat vampyrer blivit.

Twilight, True Blood och The Vampire Diaries har fått ett stort antal fans och resulterat i en mängd fan fiction: historier som utgår från dessa textvärldar men som testar deras gränser och utforskar nya möjligheter. I Fanged Fan Fiction utgår författarna från idén att varje text är ett arkiv som växer och förändras med varje nytt bidrag till det. Genom närläsningar av ett urval fanfics visar de på olika strategier och berättartekniska grepp hos fanfic-författarna. Av särskilt intresse är hur nya, ofta mer hotfulla, versioner av vampyrfiguren läggs till arkiven samt hur fanfic-historierna ifrågasätter källtexternas normer vad gäller sexualitet och monstrositet. Analyserna visar på komplexa förhållanden mellan populärkulturens bilder och individers tolkningar och tillför viktig kunskap om skönlitterär kreativitet av idag.

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson