"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-11-21

Ny bok: Forest Governance and Management Across Time

NYHET I en ny bok utforskas historiska och nutida synsätt när det gäller styrning och förvaltning inom svenskt skogsbruk. Huvudförfattare är idéhistorikern Erland Mårald, statsvetaren Camilla Sandström, båda Umeå universitet och Annika Nordin, skoglig ekofysiolog, vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Under de senaste årtiondena har allt fler mål för skogen tillkommit för att möta krav och utmaningar rörande såväl nyttjandet av skogsresurserna som att hantera miljö- och klimatförändringar samt sociala värden. Denna ökande ambitionsnivå har emellertid resulterat i ett glapp mellan politiska önskemål och faktiska utfall.

– För att bryta dagens låsningar kring skogen och stänga glappen mellan politiska ambitioner och praktiska åtgärder gäller det att vidga vyerna både historiskt och mot framtiden men också att koppla denna vidare förståelseram till konkreta sammanhang och beslut i nuet, säger Erland Mårald.

Boken lanserar angreppsättet Reflexive Forestry. Angreppsättet innehåller både redskap för att öppna upp problemorienterade processer genom vidgade tidsperspektiv, dialog, utbyte av kunskap och ökad självreflektion, samt redskap för att stänga processen och komma till handling genom tillämpade försök, förhandling, riskbedömning och utveckling av skräddarsydda åtgärder som kopplar samman övergripande utmaningar med lokala ambitioner.

– I boken beskriver vi skogen som samhällsarena som är öppen för många olika aktörer. Precis som för alla samhällsarenor finns det motstridiga intressen och inneboende konflikter men också spelregler och normer för att samexistera. Målet med boken är att på ett öppet och inkluderande sätt utveckla den skogliga arenan för att förstärka samhällets förmåga att förvalta och utveckla skogen som en viktig och hållbar resurs och miljö.

Dessa gemensamma spelregler och normer kallas i boken för skogliga samhällskontrakt. I Sverige går det att utläsa hur tre olika samhällskontakter för skogen avlöst varandra under 1900-talet. Mycket tyder på att vi befinner oss i en övergången mot nytt kontrakt med delvis nya synsätt, mål och lösningar som står för dörren. I denna situation är reflexivt skogsbruk ett angreppssätt för att finna gemensamma framkomliga vägar för att möta övergripande utmaningar.

Övriga medförfattare:

Lucy Rist, Anna Sténs, Karin Beland Lindahl, Annika Carlsson-Kanyama, Johanna Johansson, Carina Keskitalo, Hjalmar Laudon, Rolf Lidskog, Tomas Lämås, Tomas Lundmark, Urban Nilsson, Eva-Maria Nordström, Jean-Michel Roberge and Johan Sonesson

Boken presenteras torsdag 23 november kl. 10.00-12.00, på KSLA i Stockholm

Kontakt:

Erland Mårald, erland.marald@umu.se, tel. 090-786 65 45

Camilla Sandström, camilla.sandstrom@umu.se, tel. 090-786 64 50

Annika Nordin, annika.nordin@slu.se, tel. 090-786 82 29

Läs mer på routledge.com

Redaktör: Per Melander