"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-09

Ny bok: Från ekonomiskt till hållbart, från exploatering till samexistens

NYHET En ny bok skriven av ekonomiforskaren Karl Johan Bonnedahl hanterar motsättningen som ligger i tron att vi ska kunna nå nya hållbara resultat utan att förändra hur vi uppfattar världen och styr våra aktiviteter.

– Boken visar att de stora ekonomiska framsteg som hittills gjorts, och dagens dominerande ekonomiska tänkande, bygger på exploateringsmöjligheter och ett expansionsutrymme som Jorden inte längre erbjuder, berättar Karl Johan Bonnedahl, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Umeå universitet.

I diskussionerna om hållbar utveckling krockar två konkurrerande berättelser. Den ena handlar om mänsklighetens och våra samhällens framsteg – inte minst de ekonomiska och teknologiska framstegen – medan den andra handlar om att vi lever över våra tillgångar, utarmar ekosystemen och utrotar andra arter.

I detta står det dominerande ekonomiska perspektivet relativt orubbat. Konsumtion, tillväxt och effektivisering; efterfrågan som överordnat styrinstrument och en reducering av värden till sådant som kan mätas i pengar och bytas på marknader, hör till det som ska fortsätta vägleda oss framåt.

Boken Från ekonomiskt till hållbart, från exploatering till samexistens beskriver hur inte endast det mänskliga samhället utan även vårt ekonomiska tänkande måste anpassas till de biofysiska förutsättningar som några få generationer har haft möjlighet att överträda. Den beskriver hur hållbarhet kräver mer än smärre anpassningar - mer än teknologisk utveckling, relevantare prissättning och informerade konsumenter - och ger förslag på nödvändiga förändringar i tanke och handling.

Boken utgavs på Studentlitteratur i juli i år.

Läs mer om boken Från ekonomiskt till hållbart, från exploatering till samexistens

Karl Johan Bonnedahl är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Umeå universitet. Han har de senaste åren forskat om klimatanpassning i livsmedelssektorn, särskilt om utvecklingen av standarder och produktmärkning. Ett huvudsakligt intresse är hur våra grundläggande perspektiv och prioriteringar påverkar möjligheten till hållbar utveckling.

Boken kommer att presenteras i Umeå under den företagsekonomiska ämneskonferensen 17:e oktober,  och på Bokcafé Pilgatan, 19:e november.

För mer information, kontakta:

Karl Johan Bonnedahl Handelshögskolan, Umeå universitet
E-post: karl.bonnedahl@usbe.umu.se
Telefon: 090-7866524

Redaktör: Eva Stoianov