"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-19

Ny bok från Kvinno- och tjejjouren i Umeå

NYHET För en tid sedan var det fest på Café Station då Kvinno- och tjejjouren i Umeå hade boksläpp för Vår Jourbok. Fem kvinnor, alla aktiva på ett eller annat sätt i jourverksamheten, står som författare, men i boken hörs även många andras röster: från jourkvinnor som delar med sig av sina erfarenheter av att möta kvinnor och tjejer som söker stöd, från en del av dessa kvinnor och tjejer själva och från forskare inom området.

– Vi som arbetat med boken har olika bakgrunder, berättar Nea Mellberg, pensionerad lektor vid UCGS.

– En av oss har varit aktiv i kvinnojouren ända sedan starten 1979, själv var jag som mest aktiv på 19080/90-talet innan jag gick vidare från detta, mitt första ”universitet”, till forskarutbildning med sexuella övergrepp mot barn som huvudinriktning. De tre övriga i gruppen tillhör en ny generation aktiva inom kvinno- och tjejjouren som för kampen vidare, på alla plan. Det har varit en otroligt intensiv process, där vi trots tyngden i det vi arbetat med också skrattat mycket. Och det är ingen tvekan om att våra olika erfarenheter har kompletterat varandra på ett mycket konstruktivt sätt. Lite extra glad har jag dessutom känt mig för att alla tre har läst genusvetenskap vid UCGS tidigare. Att få arbeta tillsammans med tidigare studenter på det här sättet har känts som en fortsättning på mitt gamla privilegium att få arbeta med skärpta unga människor i klassrummet.

Boken fokuserar främst på mäns våld mot kvinnor och jourens arbete för att stödja utsatta kvinnor och barn. För tjejjouren handlar en viktig uppgift om den chattverksamhet där de svarar unga tjejer som ställer frågor om allt från våld och sexuella övergrepp till osäkerhet om den egna kroppen.

– Grundtanken med boken är att den ska ersätta ett delvis föråldrat material som använts i de studiecirklar som jouren i Umeå ger regelbundet, men vi hoppas att även andra jourer i landet ska kunna ha nytta av den i sin utbildningsverksamhet. Självklart går det även bra att läsa på egen hand för den som vill få mer kunskap om mäns våld mot kvinnor och hur man kan möta kvinnor och barn som har sådana erfarenheter, förklarar Nea Mellberg.

Kvinno- och tjejjouren i Umeå har alltid sett som en viktig uppgift att dela med sig av sina erfarenhetskunskaper, för att på så sätt bidra till den nödvändiga förändringen i samhället när det gäller mäns våld mot kvinnor och barn. Traditionen att skriva böcker och genom studiecirklar vidareförmedla kunskap från erfarna jouraktiva till andra är lång.

Kvinno- och tjejjourer i Sverige finansierar sin verksamhet på olika sätt, oftast med stöd från kommun och landsting, ett stöd som ibland kan vara mycket kortsiktigt. Det gör att olika jourer har olika ekonomiska möjligheter till att ta fram egna utbildningsmaterial. Ett av målen med denna bok, som tryckts upp med visst ekonomiskt stöd av länsstyrelsen i Västerbotten, är att andra, mindre bemedlade, jourer ska ha möjlighet att få ett bra underlag för utbildning och konkreta och handfasta tips för det dagliga arbetet.

Vill du köpa boken?

För den som vill köpa boken går det bra att vända sig till Kvinno- och tjejjouren i Umeå, tfn 090-779700 eller mail@kvinnojoureniumea.se Priset är 160 kronor (plus ev. frakt). Den går även att köpa på Bokcafé Pilgatan.

Redaktör: Emma Skog