Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 18 jan, 2017

Ny bok från vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna

NYHET I april 2016 publicerade vitboksprojektet vid Umeå universitet om Svenska kyrkan och samerna en omfattande vetenskaplig antologi. I en ny bok presenteras antologins resultat på ett kortfattat och lättillgängligt sätt.

Dessutom ingår texter om vad försoning kan vara och vilka förutsättningar som krävs för att försoning ska kunna komma till stånd. Boken Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete är nämligen avsedd att både sprida den aktuella kunskapen till en bredare allmänhet och bli praktiskt användbar i en fortsatt försoningsprocess mellan Svenska kyrkan och samerna.

Det är Daniel Lindmark och Olle Sundström vid institutionen för idé- och samhällsstudier som har varit redaktörer för vitboksprojektets två publikationer. De är glada att projektet nu är avslutat.

– Det har varit ett mycket stort projekt med begränsad ekonomi och många forskare involverade. Därför är vi glada att vi har lyckats föra projektet i hamn inom rimlig tid, säger projektledaren Daniel Lindmark.

En sak som har varit speciell med vitboksprojektet är att det ända från första början har varit föremål för omfattande uppmärksamhet från både media och intressenter inom Svenska kyrkan och det samiska samhället.

– Det har blivit ett antal intervjuer och föredrag i olika sammanhang, berättar Daniel Lindmark. Det har känts viktigt att sprida information om projektet till allmänheten och förankra det hos avnämarna.

Daniel Lindmark menar dessutom att den utåtriktade verksamheten har tillfört projektet viktig information om vilka frågor som samer i dag uppfattar som angelägna att arbeta vidare med.

Vad händer nu?

Den vetenskapliga antologin har fått ett positivt mottagande, både i media och bland kyrkliga och samiska företrädare. Många har dock frågat vad som kommer att hända nu? Inom Svenska kyrkan har man i många församlingar valt att vänta in den nya boken. I Umeå kommer man exempelvis att genomföra ett arrangemang under Samiska veckan.

Daniel Lindmark och Olle Sundström betonar att deras uppdrag nu är avslutat och att det är kyrkliga och samiska aktörer som får ta vid.

– Vi har tagit fram ett underlag både kunskap om vad som har hänt i historien och idéer om vad försoningsarbete kan innebära. Det är parterna själva som måste äga den fortsatta processen. Som forskare kan vi inte föreskriva någon färdväg, säger Olle Sundström.

De två redaktörerna framhåller att det har varit både roligt och meningsfullt att få arbeta med vitboksprojektet.

– Det är sällan man får förmånen att arbeta med ett historiskt inriktat forskningsprojekt som känns så angeläget, menar Olle Sundström.

Läs mer om boken Samerna och Svenska kyrkan på gidlunds.se

Läs tidigare artikel på umu.se

Kontakt:

Daniel Lindmark, daniel.lindmark@umu.se, tel. 090-786 62 50

Redaktör: Per Melander