"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-08-20

Ny bok grumlar språkvetenskapliga gränser

NYHET Den nyutkomna boken "Språkets gränser – och verklighetens. Perspektiv på begreppet gräns" samlar tretton studier som alla behandlar temat ”språkliga gränser”. Alla bidrag är skrivna av nu verksamma eller tidigare medarbetare vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Bland texterna finns studier av ord, namn och berättelser, studier som behandlar vad vi gör när vi använder språk och studier som ger inblickar i kognitiva processer och i språkinlärning i skolan.

Gränser är universella fenomen som förenklat kan sägas drar upp linjen mellan det som ligger här och där, mellan det som karakteriserar ”oss” och ”dem. Studerar man kulturella fenomen kan man tala om kulturgränser och detta begrepp, i sin vidaste bemärkelse, kan innefatta språkliga gränser, artefakter, tankemönster och beteenden, religiösa förhållanden, social formering och mycket mer. I ”Språkets gränser – och verklighetens. Perspektiv på begreppet gräns” undersöks bland annat hur språk kan fungera som ett verktyg för att undersöka vår hjärnas kapacitet, hur språk kan spegla kultur, hur språk styr handlande och betydelsen av språkinlärning. Tydligt blir att ju närmare de språkvetenskapliga gränserna studeras, desto mer suddas de ut mot övrig vetenskap.
- Målgruppen för boken är framför allt studenter som vill bekanta sig med olika delar av språkvetenskapen, inte minst sådana som vill skapa sig en ingång till ett ämnesområde inför ett examensarbete. Men vi hoppas också att en bredare grupp språkintresserade människor skall kunna få utbyte av bidragen i denna antologi. När man läst de tretton artiklarna kommer man förhoppningsvis att ha fått nya perspektiv på det komplicerade begreppet gräns, säger Professor Lars-Erik Edlund, som tillsammans med Daniel Andersson är redaktör för den nya antologin.

För mer information, kontakta:
Lars-Erik Edlund
E-post: lars-erik.edlund@nord.umu.se
Telefon: 090-786 7887

Daniel Andersson
E-post: daniel.andersson@nord.umu.se
Telefon: 090-786 5708

Redaktör: Elin Andersson