"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-21

Ny bok: Kvinnor och andlighet i norr

NYHET Forskarnätverket REHN (Religious History of the North) ger ut en ny bok om religiösa förhållanden i det nordliga områdets historia. Nätverket bygger på samarbete mellan Umeå universitet och Mittuniversitetet.

Text: Per Melander

Boken Kvinnor och andlighet i norr erbjuder både historiska och litterära ingångar till det nordliga områdets kyrkohistoria. Två av de kvinnor som behandlas är välkända samiska företrädare för kristen tro, "Lappkvinnan Margareta", som på 1300-talet engagerade sig för kristen mission bland samerna, och "Lappflickan Maria", som har tillskrivits en avgörande betydelse för Lars Levi Laestadius andliga genombrott vid 1800-talets mitt.

Laestadianismen är ett återkommande tema. Det framträder i en studie av mäns och kvinnors roller inom Lyngen-laestadianismen i Norge, liksom i artiklar om Maria Ventus och Julia Svedelius författarskap, som har förankring i Österbotten respektive Tornedalen. Två av bidragen tar sig an kända skönlitterära författare. Det ena rör spänningen mellan Eros och Agape i Sara Lidmans Jernbaneepos, medan det andra behandlar representationer av mystikens vishetsideal Sofia hos Lars Ahlin.

Boken Kvinnor och andlighet i norr: Historiska och litterära perspektiv har sin bakgrund i två nordiska konferenser arrangerade av forskarnätverket REHN. Artikelförfattarna kommer från Sverige, Norge och Finland. Antologin har redigerats av professor Daniel Lindmark, Umeå universitet och professor Jan Samuelson, Mittuniversitetet.

Läs mer på artos.se