"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-02-20

Ny bok: Laestadius and Laestadianism in the Contested Field of Cultural Heritage

NYHET I en ny bok av litteraturvetaren Anne Heith, Umeå universitet, undersöks hur väckelsepredikanten Lars Levi Laestadius, och den religiösa rörelse han var upphov till, på djupet har påverkat det andliga och kulturella livet i de nordliga delarna av Skandinavien.

Lars Levi Laestadius (1800-1861) väckelse kom att ha stor betydelse för samer, tornedalingar och kväner i Norge. Gemensamt för dessa grupper är att de är etniska och språkliga minoriteter som marginaliserats i norskt respektive svenskt nationsbyggande. 

Samtidigt som det finns berättelser om hur Laestadius och laestadianismen är en positiv kraft som utmanande kolonialism och bidrog till förbättrade levnadsförhållanden i norr, finns det också nya berättelser om Laestadius betydelse som medansvarig till kolonialismen. Särskilt hans roll som guide till samiska gravplatser och gravplundrare lyfts fram i kritiska antikoloniala texter.

Temat för denna nya studie är de olika roller och betydelser som tillskrivs Laestadius och laestadianismen i samtida samiska och tornedalska texter. Utgångspunkten är användningen av historia vid konstruktioner av kulturarv.

Laestadius and Laestadianism in the Contested Field of Cultural Heritage: A Study of Contemporary Sámi and Tornedalian Texts, tillhandahåller en stimulerande diskussion om användningen av lokal historia i skapandet av samiska och tornedalska antikoloniala berättelser, mot bakgrund av kolonialismen och den kulturella homogeniseringen som är kopplad till det moderna nationsbyggandet.

Anne Heith är docent i komparativ litteratur och forskare vid Umeå universitet.

Boken finns tillgänglig digitalt

Boken går att beställa på order@originaltryck.se

Kontakt:

Anne Heith, anne.heith@umu.se, tel. 090-786 62 76

Redaktör: Per Melander