"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-11

Ny bok: Lappväsendet: Tillämpningen av svensk samepolitik 1885-1971

NYHET Docent Patrik Lantto, CeSam, har utkommit med en ny bok om hur tillsättandet av de första lappfogdarna motiverades, liksom skälen till utvidgningen av myndigheten lappväsendet.

1885 utnämndes kronolänsman Adolf Suwe till lappfogde i Jämtland. Han blev därmed den första lappfogden i Sverige. Det var tänkt som en tillfällig åtgärd för att komma tillrätta med konflikter mellan bofasta och renskötare, men blev i själva verket det första steget mot bildandet av en ny myndighet, lappväsendet.

Den fick ansvar för samefrågor och skulle existera ända fram till 1971. Den första lappfogden kom att få sällskap av kollegor i Västerbotten och Norrbotten, och genom inrättandet av underställda tjänster kom lappväsendet alltmer att få en fast struktur.

Fokus ligger även på hur lapptjänstemännen agerade i olika frågor, hur renskötseln som näring beskrevs, hur samer som grupp betraktades och vilken roll renskötseln hade i denna föreställningsvärld. Lappväsendets funktion i statens samepolitik och myndighetens relation till samerörelsen undersöks också.