"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-08-28

Ny bok: Litteraturläsning i förskolan

NYHET Ulla Damber är lektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkstudier med forskningsintresset riktat mot såväl första- som andraspråkselevers läs- och skrivutveckling. Hon har skrivit boken tillsammans med Jan Nilsson, lektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Camilla Ohlsson, adjunkt i svenska vid Högskolan Kristianstad och fil. mag. i litteraturvetenskap med inriktning mot barn- och ungdomslitteratur.

Tidiga textmöten hjälper barn att utveckla strategier i sin senare läsning och ger dem en inre motivation att söka läsupplevelser och kunskap om omvärlden. Den tidiga läsningen sätter på så vis spår i den fortsatta litteratur- och språkutvecklingen, men också i kunskapsutvecklingen i stort.

Men hur arbetar förskolepersonal med uppdraget att grundmura nyfikenhet och lust till läsning? Och hur kan litteraturläsningens potential som kunskapskälla tas tillvara?

I bokens första del undersöker författarna vilka förutsättningar barnen ges vid ett antal förskolor i Sverige att utveckla kunskap med litteraturens hjälp. I den andra delen resonerar de kring tematiskt arbete i förskolan och vilken funktion läsning av skönlitteratur kan ha i sådana sammanhang. Men de ger äver konkreta planeringsförslag på teman – teman om familjekonstellationer och om natur, djur och miljö – där ett uttalat syfte med litteraturläsningen är just att stödja barnens kunskapsutveckling.

Boken vänder sig främst till blivande och yrkesverksamma förskollärare. Den erbjuder också värdefull läsning för bibliotekarier som samarbetar med förskolan.

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson