"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-26

Ny bok: Min österbottniske far – en idéhistorisk krönika

NYHET Det här är en bok om männens värld i ett nordösterbottniskt kustlandskap och by kallad Öja. I centrum står fadern Duvald, i bakgrunden farfadern Oskar, och i förgrunden sonen, författaren.

Det här är en bok om männens värld i ett nordösterbott niskt kustlandskap och by kallad Öja. Den fångar in byns politiska och sociala historia under 1900-talet i en närgående skildring av släktens män som trävaruhandlare, småbrukare, skeppare, fritidspolitiker, och universitetslärare. I centrum står fadern Duvald, i bakgrunden farfadern Oskar, och i förgrunden sonen, författaren.

På det tematiska och idéhistoriska planet diskuterar boken en värld i kris och förändring med de fi nska krigen, efterkrigstidens kamp för överlevnad, hemmansklyvningar, och utbildningsresan som övergripande ämnen. Den beskriver ett underliggande feministiskt och frihetsenligt värdesystem i opposition.

På det personliga och självbiografi ska planet skapar barnets, ynglingensoch berätt arens sensoriska minne och sekulära samhällssyn
en kritisk mening, som blir bokens.

Raoul J. Granqvist är professor emeritus i engelskpråkig litteratur vid institutionen för språkstudier, Umeå universitet.

Han är känd Afrikanist och renommerad internationell forskare i postkolonial litteratur på engelska. Nu har han återvänt till rötterna i Österbotten och skrivit en personlig berättelse om sin by och dess män, om deras makt och vanmakt.

Vill du beställa boken eller veta mera om den, sänd ett e-mail till: media@bookbothnia.com

Redaktör: Per Melander