"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-24

Ny bok: ”Motorspriten kommer”

NYHET Den 30 juni släpps den nya boken "Motorspriten kommer: En historia om etanol och andra alternativa drivmedel". Boken är skriven av en tvärvetenskaplig grupp forskare vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet och är tillägnad förre professorn i idéhistoria Bosse Sundin, som avled förra året.

Motorspriten kommer! Så löd budskapet i början av 1900-talet. Liknande utfästelser om alternativa drivmedel har gång på gång hörts genom historien.

Men de oljebaserade bränslena har behållit sitt grepp om transportsystemet, trots att de alltid ansetts problematiska.

Boken Motorspriten kommer! Handlar om olika försök att utveckla och förverkliga alternativ till oljebaserade drivmedel i Sverige.

Den spänner över ett drygt sekel, från slutet av 1800-talet och framåt, och behandlar bland annat sulfitsprit, syntetisk bensin, gengas, metanol och den första och andra generationens etanol.

I fokus står motiven bakom dessa alternativ – varför de har ansetts angelägna och önskvärda – liksom de problem och strukturella hinder som de har mött och alltjämt fortsätter att möta.

Boken ger historiska och medievetenskapliga perspektiv på de pågående försöken till en omställning på drivmedelsområdet och bidrar till kunskap av värde för såväl beslutsfattare som allmänhet.

Boken bygger på forskning som utfördes inom det tvärvetenskapliga projektet Framtidens drivmedel? Biobränslen i historisk och kulturell belysning.

Den är skriven av samtliga forskare i projektet – Annika Egan Sjölander, Helena Ekerholm, Jenny Eklöf, Erland Mårald, Christer Nordlund och Bosse Sundin – i samarbete med Henrik Lång.

Kontakt:

Christer Nordlund, professor i idéhistoria, christer.nordlund@umu.se, tel. 070-7412740

Redaktör: Per Melander