"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-23

Ny bok om activity theory

NYHET Professor Victor Kaptelinin vid institutionen för Informatik vid Umeå universitet och universitet i Bergen, har gett ytterligare ett bidrag till förståelsen av begreppet Activity Theory inom människa-dator interaktion.

Tillsammans med Bonnie Nardi, University of California, har Victor Kaptelinin utkommit med boken Activity Theory in HCI: Fundamentals and Reflections. Synthesis Lectures on Human-Centered Informatics, i vilken författarna diskuterar de historiska rötterna och huvudlinjerna inom activity theory.

Victor Kaptelinin är även aktuell som en av redaktörerna (tillsammans med Bonnie Nardie och Kirsten Foot) för MIT-Press serien Acting with Technology som precis har släppt en intressant bok av Gina Neff: Venture Labor - Work and the Burden of Risk in Innovative Industries. Boken granskar livet under dot.com-eran från 1990-talet och en bit in på 2000-talet.

Redaktör: Mikael Hansson