"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-02

Ny bok om deltagande och engagemang på sociala medier

NYHET Hur sociala medier kan fungera politiskt i människors vardag avhandlas i en ny antologi. Eric Carlsson, Bo Nilsson och Simon Lindgren, verksamma vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper samt Sociologiska institutionen, alla vid Umeå universitet, är redaktörer för boken.

Boken, som har titeln Digital politik handlar om hur sociala medier kan fungera politiskt i människors vardag. Digitaliseringen av samhället har starkt aktualiserat frågan om förhållandet mellan medier och deltagande.

I Sverige har exempelvis de olika politiska partierna lagt mycket resurser på synlighet, inte minst via sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram. Sociala nätverksmedier medför även möjligheter till en mer vardaglig form av engagemang och deltagande i en mängd olika politiska och sociala frågor.

De frågor som författarna ställer i boken handlar om vilken betydelse sociala medier har för exempelvis politiker, journalister och aktivister. Hur används nya digitala kommunikationstekniker för att utöva politiska påtryckningar och för politisk mobilisering? Vad innebär det att vara engagerad i dagens digitaliserade samhälle? Hur kan ”det politiska” – också i termer av olika typer av livsstilar och identitetsarbete – spåras i olika gruppers och individers medieanvändning?

Bokens hela titel är Digital politik — Sociala medier, deltagande och engagemang och består av tio kapitel som från olika perspektiv bidrar till att belysa och problematisera sociala mediers betydelse för ”det politiska” i dag.

Författarna är forskare verksamma inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige och Norge.

Kontakt:

Eric Carlsson

Bo Nilsson

Simon Lindgren

Redaktör: Per Melander