"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-08-26

Ny bok om förändrade kompetensbehov inom museisektorn

NYHET Ett ökat mångkulturellt samhälle, en förändrad syn på kulturarv och ett kompetensfält som blivit mer komplext har lett till förändringar inom museisektorn. Förändringar som nu har behandlats ur olika infallsvinklar av yrkesverksamma i en ny bok.

Richard Pettersson är programansvarig för branschutbildningen för museer och kulturarv och medförfattare till boken ”Kompetens i museisektorn: Politik, praktik och relationen till högre utbildning” som är en översikt över branschen och de förändringar som har skett i den.

– Kapitlet handlar om Branschutbildningen för museer och kulturarv vid Umeå universitet. Utbildningen är ny och att den har arbetats fram beror på de behov som vuxit i museisektorn på olika kunskaper i branschen. Det går att säga att utbildningen är ett led i att anpassa sig efter dessa nya behov.

En kartläggning av kunskaper

Boken som helhet är en översikt av politik, praktik och relationen till högre utbildning i kulturarvssektorn. Genom att samla kompetenser på det här sättet i en bok vill författarna utbyta erfarenheter och möta de behov av förnyelse som finns i museisektorn.

– Numera finns det mer påtagliga – och oroande – tankar kring vad syftet med verksamheten är: idag är det inte längre så självklart vad som bör sparas och för vem eller för vilka syften. Digital kompetens och normkritiska perspektiv är till det numera betydande kompetenser för att jobba inom museer och på grund av detta har utbildningen förändrats, säger Richard Pettersson.

Richard Pettersson är docent i museologi vid institutionen för kultur- och medievetenskaper på Umeå universitet. Bokens redaktör är Katja Lindqvist och medverkande i den är yrkesverksamma inom museiområden i Danmark, Finland, Norge och Sverige.