"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-06-18

Ny bok om förbjuden litteratur

NYHET I dagarna släpps antologin Forbidden Literature – Case studies on censorship. Peter Henning, universitetslektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper är en av redaktörerna.

Text: Jonas Vågström

I boken Forbidden Literature – Case studies on censorship granskas relationen mellan litteratur och samhälle. Genom att titta på hur censur och andra restriktioner använts för att bestämma texter som får synas är det möjligt att visa på de maktrelationer som finns mellan stat, marknad, lag, institutioner, medborgare, författare och läsare. Samtidigt visar också förbuden och krafttagen mot vissa texter vilken styrka och maktfaktor som litteraturen tillskrivs. I elva fallstudier avhandlas allt från 1600-talets manualer i svartkonst till modern litteratur och avantgardistisk seriekonst. 


Här kan du ladda ner och läsa boken!