"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-04-27

Ny bok om GMO av Umeåprofessor

NYHET Frågor som berör genmodifierade växter väcker mycket känslor. Växtprofessor Stefan Jansson med medförfattare beskriver sakligt forskningsläget i en ny bok ”Bortom GMO – Vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk”. Framställningen är baserad på den stora mängd studier som utförts av offentligt finansierade forskare världen över och kan läsas utan specialkunskaper i ämnet.

– Det är svårt i dag för den som vill bilda sig en egen uppfattning i GMO-frågan, man måste sålla ut pålitlig information från den stora mängd vinklad information som sprids. Därför har vi skrivit denna lättillgängliga bok som baserar sig på fakta från oberoende internationell forskning, säger Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Författarna professor Roland von Bothmer, professor Torbjörn Fagerström och professor Stefan Jansson, är alla ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien. För några år sedan startade en diskussion inom Vetenskapsakademin om problematiken kring GMO – eftersom olika intressegrupper ofta har helt olika uppfattningar om dessa växters fördelar och nackdelar. En arbetsgrupp bildades och deras slutsats vara att det behövs en populärvetenskaplig bok som pedagogiskt och sakligt redogör för forskningsläget.

– Det har tagit oss två år att skriva boken. Det beror på att vi har ägnat mycket tid åt faktagranskning. Det får inte bli fel någonstans och vi har fått väga orden ibland. Det blev förhoppningsvis alla rätt till slut.

Boken är skriven på en kunskapsnivå så att även gymnasieelever ska kunna ta till sig informationen.

– Med boken kan vi nå ut både till en intresserad allmänhet, lantbrukare, forskarsamhället och politiker. Att forskningsrösten måste få höras i beslutsfattande, det är jätteviktigt. I dag är lagstiftningen kring GM-grödor mycket hård beroende på lagar som EU stiftat. Vi hoppas att kunna översätta boken till andra språk i framtiden om den blir efterfrågad.

I boken sätter författarna in GM-växter i sitt historiska och politiska perspektiv, redogör för växtförädlingen i går och i dag och blickar framåt och beskriver hur växtförädlingen kan bidra till ett hållbart naturbruk som tär mindre på jordens ändliga resurser. Boken reder också ut om det finns speciella risker med GMO-tekniken jämfört med andra växtförädlingstekniker.

Det första exemplaret fick en intresserad forskningsminister ta emot vid KVAs årshögtid den 31 mars. Hur boken kommer att tas emot i samhället får tiden utvisa.

– Kunskapsspridning och opinionsförändring kring växtförädling är ett enormt långsiktigt projekt. Förhoppningsvis kan vår bok ge små ringar på vattnet under lång tid.

Mer i media:

Läs en debattartikel i Svenska dagbladet

Se videon från seminarium i Stockholm med Torbjörn Fagerström och Stefan Jansson när boken lanserades

Lyssna på reportage på Vetenskapsradion

För mer information, kontakta gärna:

Stefan Jansson, institutionen för fysiologisk botanikTelefon: 090-786 53 54
E-post: stefan.jansson@umu.se

Pressbild för nedladdning. Foto: Ingrid Söderbergh

Redaktör: Ingrid Söderbergh