"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-05

Ny bok om hållbar ekonomi

NYHET "Hållbar utveckling – från risk till värde" är titeln på en ny svensk bok som tar ett brett grepp om hur finansmarknaden kan driva en hållbar ekonomi. Författare är Lars G Hassel, Handelshögskolan, Umeå universitet, tillsammans med femton andra forskare inom Mistra-programmet Sustainable Investment Research Platform (SIRP).

– Att arbeta aktivt med hållbar ekonomi är inte längre ett sidointresse utan en angelägenhet för företagare, styrelseledamöter, revisorer, finansanalytiker, investerare, chefer och inte minst de anställda, säger Lars G Hassel, programchef för SIRP och adjungerad professor vid Handelshögskolan, Umeå universitet.

Boken är skriven av den svenska delen av Mistra-programmet, och tar bland annat upp flockbeteende och ansvarsfulla investeringar, börsbolagens styrelser och CSR, hållbar portföljförvaltning, vilken effekt koldioxidskatten har haft på industrin och fondförvaltares bonusprogram.

Tommy Lundgren (bilden), docent i nationalekonomi och forskare vid Handelshögskolan, Umeå universitet, visar i sitt kapitel att koldioxidskatten har haft en avgörande positiv effekt på företagens miljöprestanda. Produktionen i svenska företag har under perioden 1990–2004 ökat, samtidigt som utsläppen har minskat.

Boken är gjord i samarbete med PwC och är utgiven av Studentlitteratur.

Foto: Elisabeth Nore

För mer information, kontakta:

Lars G Hassel, programchef SIRP och adjungerad professor vid Handelshögskolan, Umeå universitet
0733-469 827

Elisabeth Nore kommunikationsansvarig SIRP
0766-365 304

Läs mer om boken

Redaktör: Camilla Bergvall