"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-02-05

Ny bok om hållbara hus i kallt klimat

NYHET Den nya boken ”Hållbara hus i kallt klimat” handlar om arkitektur med fokus på hållbarhet. Totalt presenteras tjugotvå hållbara hus i norra Sverige, från Bollnäs i söder till Kiruna i norr, där arkitekterna bakom husen beskriver sina projekt. En av författarna och redaktörerna är Thomas Olofsson, professor i energieffektivisering vid Umeå universitet.

Att bygga hus som inte tär på våra gemensamma resurser i onödan, är stiliga, fungerar i sitt sammanhang med brukare och omvärld är en utmanande uppgift. Många intressen och krav ska uppfyllas. Kostnaden för investeringen ska minimeras. Livslängder ska maximeras och byggtider ska forceras. Hänsyn ska också tas till byggmaterialen och byggprocessens miljöpåverkan. Det blir svårare att bygga hållbara hus – men också roligare.

Hållbara hus i kallt klimat visar vitt skilda exempel i tjugotvå hållbara hus från 1994–2014 på hur hållbart byggande kan komma till uttryck. Varje hus presenteras med fotografier och respektive arkitekts beskrivning till huset. Här presenteras olika sorters hus – stora och komplexa, små och enkla, hus vid havet, i skogen och i staden. Gemensamt för alla är att de är skapade med inlevelse och byggda med omsorg och med fokus på hållbart byggande.

För att visa på hur olika hållbar arkitektur kan vara utformad i ett geografiskt område, men också att det finns saker som förenar trots olikheterna, tar denna bok upp några exempel på hållbart byggande i norra Sverige. Här visas också hur tidiga diskussioner under projekteringsprocessen kan belysa kvaliteter som är viktiga i ett förvaltningsperspektiv och skapa mervärde för hyresgäster och byggbransch.

Boken är tänkt som en inspirationskälla för byggherrar, förvaltare och andra med intresse för hållbart byggande.

Om författarna

Författare och redaktörer till boken är Ulf Nordwall, som jobbar med projektutveckling på Peab Bygg i region nord och Thomas Olofsson, professor i energieffektivisering vid Umeå universitet. I boken medverkar även ett stort antal arkitekter som ligger bakom de olika husen.

Redaktör: Ingrid Söderbergh