"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-09-18 Uppdaterad: 2023-09-22, 10:14

Ny bok om hur bilden av Arktis förändras i spekulativ fiktion

NYHET Vilken funktion fyller Arktis i spekulativ fiktion? Och hur påverkar spekulativa element bilden av Arktis? I en ny bok analyserar Maria Lindgren Leavenworth hur författare från 1800-talet fram till idag föreställt sig Arktis och hur dessa bilder tar avstamp i, eller förändrar, Arktiska diskurser.

– Spekulativ fiktion får oss att fundera på det vi tar för givet. Med utgångspunkt i premissen ”tänk om…” kan spekulativ fiktion med både stora och små förskjutningar skapa alternativa versioner av verkligheten. I boken är Arktis utgångspunkten för analyser av en alternativ historieutveckling och geografi, av spöken, monster, och virus som kommer i dagen, och av miljö- och klimatrelaterade frågor, säger Maria Lindgren Leavenworth.

Primärmaterialet i The Imagined Arctic in Speculative Fiction spänner från Mary Shelleys Frankenstein till idag. Både traditionella framställningar av Arktis som tomt och främmande, och nutida (och framtida) bilder av bland annat klimatförändringar är del av analysmaterialet.

– Arktis har alltid varit ett område som har varit produktivt för författares fantasier men under 2000-talet syns ett markant ökat intresse. Där författare under artonhundratalet beskrev glömda civilisationer i ett isolerat Arktis, tar dagens författare klimatförändringar som utgångspunkt i historier om hur Arktis blir en sista utpost, en plats där samhället kollapsar eller byggs upp, eller där mänskligheten kommer till ett slut eller en ny början. En noggrann kartläggning av, och diskussion om, historiska och samtida spekulativa bilder belyser alltså den roll Arktis har spelat, spelar, och kan komma att spela inom en mängd områden.   

The Imagined Arctic in Speculative Fiction ges ut av Routledge förlag och finns som e-bok.