"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-17

Ny bok om hur performativitetskulturen verkar

NYHET Tord Göran Olovsson, doktorand vid Pedagogiska institutionen, är med och bidrar med ett kapitel om hur bedömning i skolan kan påverka elevers lärandeidentiteter, i den nya boken ”Performativity in Education”, utgiven på förlaget E&E Publishing.

Boken handlar om hur elever och deras lärande i sex olika länder påverkas av performativitetskulturen, det vill säga den utbildningsstyrning som bland annat sker via extern rapportering av elevers skolresultat. Alla kapitel i boken bygger på etnografisk forskningsansats.Tord Göran Olovssons kapitel, som också är en del i hans avhandlingsarbete, handlar om hur elevers lärandeidentiteter på två skolor påverkas genom att de i årskurs 6 får betyg för första gången, samt att de ska genomföra ett tjugotal nationella prov i fem olika ämnen. Kapitlet beskriver, främst genom elevers utsagor och klassrumsobservationer, hur elevers förhållningssätt och erfarenheter förändras mellan årskurs 5 och 6, och vilka strategier de använder sig av för att hantera förändringarna i klassrumspraktiken. 
- Performativitetskulturen behöver inte nödvändigtvis vara skadlig för den enskilde utan kan ha olika konsekvenser – men på något sätt sätter den ändå spår, menar Tord Göran som tycker att boken ger en bra insikt i hur performativitetskulturen verkar. Tord Göran tror att boken kommer att läsas av främst lärare, forskare, skolledare, utbildningspolitiker och föräldrar. Men alla som är intresserade av nutida utbildning, och dess konsekvenser kan tilltalas av innehållet i boken.

Läs mer om boken "Performativity in Education: An International Collection of Ethnographic Research on Learners' Experiences"