"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-21

Ny bok om norrländsk kyrkohistoria

NYHET Fyra forskare vid humanistiska fakulteten har tillsammans gett ut en antologi om norrländsk kyrkohistoria. Som boktiteln "Ingångar till norrländsk kyrkohistoria" signalerar betraktar forskarna ämnet ur olika perspektiv.

Historikern Daniel Lindmark behandlar relationen mellan husandakt, konventikel och byabön på 1700-talet; idéhistorikern Stefan Gelfgren diskuterar 1800-talets läsarväckelse utifrån olika teorier om religiös förändring; religionsvetaren Thomas Girmalm analyserar nyläsarnas trosbekännelse ur ett teologihistoriskt perspektiv och litteraturvetaren Anders Persson jämför Björn-Erik Höijers och Bengt Pohjanens förhållningssätt till laestadianismen. Antologin avslutas med en översikt över de senaste 25 årens forskning och undervisning om norrländsk kyrkohistoria vid Umeå universitet.

Artiklarna redovisar resultat från en förstudie inför ett större bokprojekt om norrländsk kyrkohistoria, som har haft planeringsbidrag från Härnösands och Luleå stifts råd för utbildning och forskning. Antologin ges ut i samarbete med Luleå stiftshistoriska sällskap.

Mer information kan lämnas av bokens redaktör, professor Daniel Lindmark, Institutionen för idé- och samhällsstudier. Tel.: 090-786 6250
E-post: daniel.lindmark@historia.umu.se