"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-02-01

Ny bok om polarturism

NYHET Ett århundrade efter de stora upptäcktsfärderna mot nord- och sydpol har polarområdena återigen hamnat i fokus. Nu är det klimatförändringar och de nya möjligheter som dessa ger som väckt många länders intresse. I fotspåren av dessa förändringar har också polarturism utvecklats till en storskalig industri.

I den nya boken ”New Issues in Polar Tourism: Communities, Environments, Politics” som är redigerad av bland andra Dieter K. Müller och Linda Lundmark, båda Umeå universitet, behandlas olika aspekter på turismen till Arktis och Antarktis.

– Även om situationen i Arktis och Antarktis skiljer sig finns det liknande motiv för att besöka områdena. Vissa forskare menar att det handlar om en slags ’last chance’-turism som fokuserar på isbjörnar och pingviner, och som också gärna används för att symbolisera polarområdens utsatthet, menar Dieter Müller.

Boken handlar dock inte bara om resmotiv utan fokuserar också hur polarområden definieras av externa intressen inom vetenskap, politik, industri och naturskydd. Ett annat tema är de effekter och konflikter som uppstår i sköljvattnet av turism. Ofta handlar det om att polarområden uppfattas som en global lekplats med få eller inga restriktioner, en sista vildmark helt enkelt. Men denna bild är inte korrekt utan turism används ofta i syfte att möjliggöra en positiv samhällsutveckling. Detta är dock inte alltid konfliktfritt.

– I mitt bidrag behandlar jag till exempel den konflikt som uppstått kring Naturvårdsverkets försök att skapa en nationalpark i Vindelfjällen. Det är ett bra exempel hur nationella föreställningar om norra Sverige i allt större utsträckning bemöts av lokalt motstånd. Många människor i fjällen ser inte att statens intresse att skydda sub-arktisk natur gynnar deras möjligheter att bo kvar och försörja sig på den turism som de själva tror på, säger Müller.

– Det är i synnerhet roligt att kunna presentera en sådan bok nu när universitetet också profilerar sig som en aktör inom den arktiska forskningen.

Arbetet med boken genomfördes inom ramen för MISTRA Arctic Futures programmet. Den är också ett resultat av en International Polar Tourism Research Network (IPTRN) konferens som anordnades av Müller och Lundmark i Abisko år 2010. Vid sidan om forskare från de nordiska länderna har även forskare från Kanada, Nederländerna, Tyskland, Spanien och Nya Zeeland bidragit till boken.

Linda Lundmark är docent och Dieter Müller professor i kulturgeografi vid Umeå universitet. Müller är också medlem av IPTRN:s steering committee och styrelsemedlem i nygrundade Arktisk centrum vid Umeå universitet (ARCUM).

Här kan du läsa mer om boken New Issues in Polar Tourism: Communities, Environments, Politics, och beställa den.

För mer information kontakta gärna:

Dieter K. Müller, institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitetTelefon: 090-786 63 66
E-post: dieter.muller@geography.umu.se

Redaktör: Eva Stoianov