"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-30

Ny bok om proteinveckning

NYHET Umeåprofessorn Pernilla Wittung-Stafshede har, i samarbete med Cláudio M. Gomes, Lissabons nya universitet, gett ut en ny bok om proteinveckning. Boken fokuserar på den viktiga roll som metalljoner spelar för proteiner – små molekylnystan som styr vår kropp in i minsta detalj.

I boken presenterar ledande experter en bred översikt av vilken roll metaller spelar för proteiners funktion. Bland annat beskrivs hur metallbindningar kan kopplas till sjukliga förändringar i proteiner, något som kan leda till så vitt skilda sjukdomar som cancer och Parkinsons.

Boken ges ut på engelska och har titeln ”Protein folding and Metal Ions – Mechanisms, Biology and Disease” (svensk översättning: ”Proteinveckning och metalljoner – mekanismer, biologi och sjukdom”).

Pernilla Wittung-Stafshedes forskargrupp har gjort många spännande upptäckter inom området. Till exempel har de sett att metaller kan binda till proteiner i ett tidigt skede och på så sätt snabba på veckningen av proteinkedjor. De har också visat hur livsviktiga proteiner transporterar koppar i celler. Eftersom kopparjoner kan spela en stor roll i ALS, Alzheimer och Parkinson är det en viktig gåta att lösa hur transporten går till. Koppar har även funnits i mängder vid cancertumörer.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Pernilla Wittung-Stafshede, professor i biologisk kemi, Umeå universitetTelefon: 090-786 53 47, 0730-34 51 41
E-post: pernilla.wittung@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman