"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-16

Ny bok om reflektion som professionsverktyg inom polisen

NYHET Staffan Karp och Oscar Rantatalo vid Pedagogiska institutionen är redaktörer för antologin som handlar om hur reflektion kan användas som ett verktyg för professionell utveckling och lärande inom polisens verksamhet.

Antologiprojektet är sprunget ur ett forskningsprojekt finansierat av forskningsrådet FORTE om reflektion inom polisen. Kapitelförfattarna är yrkesverksamma inom polisen, lärare vid polisutbildning eller forskare och har alla koppling till polisutbildning, vidareutbildning och polisiär verksamhet.

Betydelsen av reflektion

I antologin finns samlat erfarenheter av hur man i utbildning kan arbeta med att utveckla reflexiva förmågor inom polisen. Kapitelförfattarna beskriver exempel på hur undervisning för reflektion kan läggas upp, vad forskning om reflektion inom polisen säger och hur reflektion kan införlivas i lärande och yrkespraktik. Reflektion är en generisk förmåga som både av politiken och polisen tillskrivs stor betydelse för ett polisarbete som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förmågan har också stor betydelse för lärande i yrkeslivet och för att polisen ska bli en lärande organisation.

Antologins målgrupp

Antologin är främst tänkt för polisens grundutbildning, för utbildningsanordnare, för lärare vid polisutbildningar och för de inom polisen som arbetar med vidareutbildning i olika former.

- Den kan också vara intressant för polisforskare, inte minst då många av kapitelförfattarna är engagerade i polisforskning och då ett antal av kapitlen beskriver forskningsprojekt av olika slag. Med de exempel som ges och den forskningsmässiga förankringen är den också av intresse för professionsutbildningar inom andra områden än inom polisen, berättar Staffan Karp som är en av redaktörerna.  

Arbetets utmaningar och glädjeämnen

Arbetat med antologin har pågått i drygt två och ett halvt års tid sedan man inledningsvis gick ut med inbjudan om medverkan i november 2017.

- En av utmaningarna har varit att samla så många polisutbildare och forskare (19 enskilda författare) i en gemensam antologi om reflektion och därefter att ta det gemensamma projektet i hamn, berättar Staffan.

Staffan berättar vidare om vad som varit det roligaste med att jobba i projektet.

- Den positiva inställningen bland alla som deltagit i projektet och som bidragit med konstruktiva synpunkter på antologins innehåll, egna texter, konstruktiva kommentarer på andras bidrag och att vi inte tappat någon medförfattare under arbetets gång trots att arbetet har dragit ut på tiden. Sedan är det förstår extra roligt att få antologin i sin hand och kunna konstatera hur bra den blev.

Läs hela antologin: Reflektion som professionsverktyg inom polisen