"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-24

Ny bok om skolinspektion som styrning

NYHET Antologin ”Governing by Inspection” är resultatet av ett forskningsprojekt med samma namn. Boken bygger på omfattande empiriska studier i England, Skottland och Sverige och behandlar inspektion och skolans styrning på trans-nationell, nationell och lokal nivå. Joakim Lindgren från Pedagogiska institutionen är en av redaktörerna till antologin. I samband med boksläppet i Umeå 16 oktober presenteras boken närmare.

Skolinspektion verkar på flera nivåer samtidigt och har ansvar för att både utveckla och kontrollera skolan. Av den anledningen utgör inspektion ett särskilt intressant studieobjekt för att studera styrning. Bokens huvudfråga är: Varför inspektera? Boken visar hur olika nationella utbildningssystem använder sig av olika former av inspektion som verktyg för att bygga starka nationella utbildningsprojekt och hantera kvalitetsproblem som sjunkande resultat, bristande likvärdighet och marknadens negativa konsekvenser. I antologin finns kapitel som tar upp bland annat historiska och politiska perspektiv, inspektion och massmedia, nationella skillnader samt inspektionspraktikernas snabba förändring över tid. Ett kapitel intresserar sig särskilt för känslors betydelse i relation till skolinspektion – hur känslor kan användas strategiskt för att styra, men också hur rektorers och lärares känslomässiga upplevelser påverkar deras arbete i samband med inspektion.  

Redaktörer och medförfattare för ”Governing by Inspection” är Sotiria Grek, University of Edinburgh, och Joakim Lindgren, Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Författare är också Jacqueline Baxter, John Clarke, Martin Lawn, Jenny Ozga, Linda Rönnberg och Christina Segerholm.

”Governing by Inspection” är den andra boken i en bokserie med Martin Lawn och Romuald Normand som redaktörer. Joakim Lindgren medverkar tillsammans med John Clarke i ett kapitel i seriens första bok: ”Shaping of European Education. Interdisciplinary approaches”. Kapitlet heter “The (C)SI effect – School Inspection as Crime Scene Investigation” och utforskar likheter mellan den kända tv-serien ”CSI: Crime Scene Investigation” och den svenska skolinspektionens regelbundna tillsyn: Vad händer med skolan om den i växande utsträckning ses som en brottsplats och dess personal som misstänkta?

I samband med boksläppet i Umeå, torsdag 16 oktober, presenterar Martin Lawn och Jenny Ozga boken och den serie den ingår i.
Läs mer om boksläppet