Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 18 maj, 2017

Ny bok om skolinspektörens roll

NYHET Jacqueline Baxter från Oxford University är redaktör för boken School Inspectors- Policy Implementers, Policy Shapers in National Policy Contexts, som nyss getts ut på förlaget Springer. Forskare från hela Europa, inom området skolinspektion, bidrar till innehållet, däribland Christina Segerholm och Agneta Hult från Pedagogiska institutionen.

Boken granskar skolinspektörens roll i olika europeiska länder och bidrar till förståelse för hur skolinspektörerna på olika sätt deltar i den statliga styrningen av skolan genom att tolka, implementera och influera inspektionspratktik och inspektionspolicy.
Jacquelines och Agnetas kapitel jämför skolinspektion och hur kraven på förbättrade skolprestationer i England och Sverige på olika sätt påverkat inspektörernas arbete i de båda länderna.Christinas och Agnetas kapitel redogör för hur inspektörer och deras chefer på olika nivåer inom Skolinspektionen uppfattar effekterna av inspektion i förhållande till de intentioner som motiverade inrättandet av den nya myndigheten.
Läs mer på Springers hemsida