"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-08-31 Uppdaterad: 2024-01-11, 10:14

Ny bok återaktualiserar behovet av förebyggande socialt arbete och samhällsarbete

NYHET I boken ger forskare och yrkesverksamma praktiker initierade och konkreta exempel på socialtjänstens arbete med social hållbarhet på olika samhällsnivåer.

– Den här boken är viktig eftersom socialtjänsten framgent kommer att behöva arbeta ännu mer med social hållbarhet än idag. Inte minst eftersom det kommer en ny Socialtjänstlag där social hållbarhet och en hållbar socialtjänst betonas, säger Björn Blom, professor vid Institutionen för socialt arbete, och redaktör för boken.

Författarna diskuterar bland annat vad social hållbarhet är, kopplingen mellan social hållbarhet och socialtjänstens arbete, samt hur socialtjänsten arbetar med frågor som rör social hållbarhet. I konkreta exempel ger forskare och yrkesverksamma praktiker på socialtjänstens arbete med social hållbarhet på olika samhällsnivåer.

Det innebär ett socialt arbete som inriktas på insatser för att angripa ojämlikhet i hälsa, tillgång till resurser, boende och livschanser mellan olika grupper och platser i samhället

De beskriver också hur arbetet med social hållbarhet har sett ut över tid och med utgångspunkt i lagförslag och aktuell forskning diskuteras hur socialtjänstens framtida arbete med social hållbarhet kan utvecklas.
– Boken bidrar till att utmana föreställningen om att socialt arbete främst bör fokusera på individuella probleminriktade stödinsatser och återaktualiserar behovet av förebyggande socialt arbete och samhällsarbete. Dessa idéer har haft svårt att få genomslag i socialtjänstens arbete tidigare, men ett ökat samhällsfokus på frågor om social hållbarhet medför nya möjligheter för socialtjänstens förebyggande- och samhällsarbete. Socialtjänstens arbete med social hållbarhet kräver ett kritiskt perspektiv på rådande (ojämlika) samhällsordning, men också till den egna organisationen och på befintliga arbetssätt i socialtjänsten. Det innebär ett socialt arbete som inriktas på insatser för att angripa ojämlikhet i hälsa, tillgång till resurser, boende och livschanser mellan olika grupper och platser i samhället, säger Malin Eriksson, professor vid Institutionen för socialt arbete, och redaktör för boken.


Relevant för studenter, beslutsfattare, lärare och forskare

”Socialtjänstens arbete med social hållbarhet” vänder sig framför allt till studenter på socionomprogrammet och till studerande på andra professionsutbildningar inom det samhälls- och beteendevetenskapliga området. Boken kan med fördel läsas även av yrkesverksamma socionomer och annan personal i människobehandlande organisationer. Den är också relevant för beslutsfattare, lärare och forskare.

Redaktörer är professor Björn Blom, professor Malin Eriksson och universitetslektor Marie-Louise Snellman, samtliga verksamma vid institutionen för socialt arbete.