"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-03-11

Ny bok om språkutbildning i en digital värld

NYHET Hur kan bloggar, elektronisk litteratur, grammatikprogram, mp3-spelare, virtuella världar och andra digitala verktyg och företeelser användas i språkundervisningen? I en ny bok presenterar språk- och it-vetaren Patrik Svensson en bred genomlysning av hur språkutbildningen påverkas och förändras i en alltmer digital värld

– Språkutbildning och informationsteknik hör ihop, säger bokens författare Patrik Svensson, universitetslektor i humaniora och informationsteknik och föreståndare vid HUMlab, Umeå universitet.

Det har aldrig varit mer sant än nu med alla nya kommunikationsformer, medier och verktyg. I boken ”Språkutbildning i en digital värld” diskuterar Patrik Svensson olika sätt att använda informationsteknologi i undervisningen, och visar bland annat hur skapande av eget material – t.ex. filmer i YouTube eller platser i Second Life – ofta har en motiverande effekt i språkutbildningen.

Författaren framhåller att språkutbildningen måste ta sig an ”texter” som datorspel, elektronisk poesi och webbsidor likaväl som mer traditionella uttryck. Han understryker också vikten av att lärarutbildningen inte skiljer ”det digitala” från den ämnesnära kompetensen – här behövs en hög grad av integration. Boken tar upp olika lärandeteorier, utbildningspolitik och aktuell forskning kring nya medier. Resurser, som stora textdatabaser (s.k. korpusar) med hundratals miljoner ord, diskuteras utförligt liksom virtuella språklärare och grammatikprogram. Boken är av särskilt intresse för alla som arbetar med språkundervisning liksom inom lärarutbildningen, men riktar sig också till allmänt intresserade läsare.

Språkutbildning i en digital värld: Informationsteknik, kommunikation och lärande är utgiven på Norstedts akademiska förlag [www.norstedtsforlag.se]. Vänligen kontakta förlaget för recensionsexemplar.

Patrik Svensson har sedan 2000 varit ansvarig för ett nationellt nätverk om språkutbildning och informationsteknik (stött av bland annat Nätuniversitetet) och är en ofta anlitad föreläsare. Han medverkar t.ex. som plenarietalare vid den stora konferensen Eurocall2008 i september i Székesfehérvár, Ungern. Han är redaktör för boken Från vision till praktik: Språkutbildning och informationsteknik (2006). Svenssons övriga forskning handlar bland annat om digital humaniora, virtuella världar och IT och lärande mer allmänt. Under februari–mars 2008 är han gästforskare på UC Humanities Research Institute vid UC Irvine i Kalifornien, USA. Mer om hans forskning på adress: www.humlab.umu.se/patrik Läs Patrik Svenssons krönika om ”Språkutbildningen och cyberspace” i tidskriften Datorn i utbildningen (nr 8, 2007) www.diu.se/nr8-07/nr8-07.asp?artikel=s22

För ytterligare information eller intervju, kontakta gärna Patrik Svensson, HUMlab, tel 070–397 84 66 eller e-post patrik.svensson@humlab.umu.se.

Redaktör: Helena Vejbrink