"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-03

Ny bok om språkutbildning i en digital värld

NYHET Aldrig har Sveriges universitet och högskolor erbjudit så många nätkurser i språk och använt så mycket informationsteknik i språkutbildningen som nu. I en ny bok skriver några av landets mest intressanta utövare och tänkare inom området, flera av dem med anknytning Umeå universitet, om teknikens möjligheter och begränsningar. Några av artiklarna finns också att hämta som podsändningar via nätet.

Intresset för den nya tekniken växer både hos lärare och studenter, nätkurserna i språk fortsätter att öka och olika webbresurser används allt mer i språkundervisningen.

– Vi måste förhålla oss kritiska till en nya informationstekniken, men också våga experimentera och tro att vi kan finna pedagogiska mervärden och nyvärden, säger bokens redaktör Patrik Svensson, universitetslektor i humaniora och informationsteknik vid Umeå universitet. Vi behöver ta till vara de erfarenheter som vi samlat och se framåt.

Den nya boken "Från vision till praktik: Språkutbildning och informationsteknik" berör viktiga frågor om språkutbildningens position och framtid, framför allt i relation till "det digitala" och nätutbildning. Många av Sveriges mest intressanta utövare och tänkare kring språkutbildning och informationsteknik medverkar, och dessutom två internationella toppnamn inom området.

De tretton kapitlen handlar till exempel om att lära sig språk med en virtuell lärare, om ett nätbaserat verktyg för grammatikträning, nätkultur och om att mötas online. De ger en mängd olika perspektiv, erfarenheter och framåtblickar som spänner från språkteknologi och korpusar till datorspel och mobiltelefoner. Två av kapitlen har lästs in av författarna, och finns tillgängliga på www2.humlab.umu.se/itas/bok/. Det gäller Patrik Svenssons artikel "Akademisk språkutbildning i en digital värld" och Ravi Purushotmas "Wake up CALL".

"Från vision till praktik: Språkutbildning och informationsteknik" är en manifestation av det arbete som bedrivits inom ITAS, nätverket för informationsteknik i akademisk språkutbildning. Nätverket ITAS och framtagandet av boken har stötts av NSHU, Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning. Boken riktar sig till alla intresserade, men framför allt till personer som är verksamma inom språkutbildning vid högskolor och universitet.

Recensionsexemplar kan beställas från: Mona Bonta Bergman, HUMlab, tel 090-786 9226, eller e-post mona.bontabergman@humlab.umu.se.

För ytterligare information eller intervju, kontakta gärna bokens redaktör Patrik Svensson, universitetslektor i humaniora och informationsteknik samt föreståndare vid Humlab, Umeå universitet, tel 090-786 7913, 070-397 84 66, eller e-post patrik.svensson@humlab.umu.se.

Redaktör: Helena Vejbrink