"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-15

Ny bok om Svenska kyrkan och samerna

NYHET Vitboksprojektet om de historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna resulterade i två publikationer. Nu publiceras en utvidgad och uppdaterad engelsk version av projektets slutrapport.

Text: Per Melander

Vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna pågick mellan november 2012 och februari 2017. Det finansierades av Svenska kyrkans forskningsenhet och leddes från Umeå universitet. År 2016 publicerades projektets vetenskapliga antologi, som innehöll 35 texter i två band. Av de 32 artikelförfattarna var 12 forskare vid Umeå universitet.

För att göra projektets resultat tillgängliga för en bredare allmänhet gav projektet år 2017 ut en populärvetenskaplig bok som sammanfattade och diskuterade de vetenskapliga resultaten. Dessutom innehöll boken reflekterande texter av försoningsteologisk, försoningsetisk och försoningspolitisk karaktär.

För att sprida kunskap om projektet och dess resultat till en internationell läsekrets ges nu den populärvetenskapliga boken ut i en utvidgad och uppdaterad engelsk version. Boken har bland annat kompletterats med ett kapitel om mottagandet av projektet och dess resultat i media samt i kyrkliga och samiska sammanhang.

Den nya boken har titeln The Sami and the Church of Sweden: Results from a White Paper Project och ges ut av Gidlunds förlag. Den är redigerad av professor Daniel Lindmark och docent Olle Sundström vid institutionen för idé- och samhällsstudier. Bakom publikationen står Formas-projektet "Sami Voices and Sorry Churches: Use of History in Church-Sami Reconciliation Processes".

Vitboksprojektets svenskspråkiga publikationer kan nås via svenskakyrkan.se

Läs mer på gidlunds.se

Läs även intervju med Daniel Lindmark i Västerbottens-Kuriren