"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-09-07

Ny bok om tänkvärda platser och platsbundna tankar

NYHET Sjuksängen, Antarktis, det bibliska himmelriket, laboratoriet; i en ny essäbok skriver idéhistoriker vid Umeå universitet om platsens stora betydelse för mänsklig aktivitet och idéer.

Platser av olika slag – geografiska, kulturella, mentala – har stor betydelse för hur människor inrättar sina liv och hur de uppfattar sig själva och sin omgivning. Även vetenskapens och idélivets utveckling präglas av rumsliga villkor. Samtidigt är platser inte statiska utan något som etableras genom och påverkas av mänskligt handlande och tänkande. Förändringar inom vetenskap och idéliv får också rumsliga konsekvenser.

I Topos: Essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar presenterar idéhistoriker vid Umeå universitet en mångfald exempel på hur denna växelverkan mellan platser, mänsklig aktivitet och idéer kan förstås utifrån historiska och kulturanalytiska perspektiv.

Bokens inledande studier behandlar relativt små och distinkta platser, som sjuksängen och det viktorianska akvariet, medan de avslutande tar sig an betydligt större och mer diffusa platser, som Antarktis och det bibliska himmelriket. Däremellan ryms undersökningar av laboratoriet i populärfilmens värld, vetenskapens plats i det offentliga rummet, byggnader, institutioner och kreativa miljöer. Boken innehåller också flera studier som utgår från stads- eller landskapsnivån och som bland annat analyserar identitetsskapande och bevarandefrågor med bäring på dagens miljövård.

Topos är utgiven av Carlsson bokförlag och redigerad av Erland Mårald och Christer Nordlund, båda docenter i idéhistoria vid institutionen för historiska studier, Umeå universitet.

För mer information eller intervju, kontakta gärna
Erland Mårald på tel 090-786 65 45 eller e-post erland.marald@envhist.umu.se
Christer Nordlund på tel 090-786 97 33 eller e-post christer.nordlund@histstud.umu.se

För recensionsexemplar, vänligen kontakta förlaget.

Redaktör: Helena Vejbrink