"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-29

Ny bok om transnationell kyrkohistoria i norr

NYHET Hösten 2015 bildades forskarnätverket REHN (Religious History of the North) av forskare vid Umeå universitet och Mittuniversitetet. Nu har nätverket publicerat sin första bok, som har titeln "Gränsöverskridande kyrkohistoria: De språkliga minoriteterna på Nordkalotten".

I boken skriver forskare från Sverige, Norge och Finland om olika aspekter på de finska och samiska minoriteternas språkliga och religiösa förhållanden.

Antologins redaktör är Daniel Lindmark, professor i kyrkohistoria vid institutionen för idé- och samhällsstudier. Han menar att det nordliga områdets kyrkohistoria med fördel kan betraktas ur ett gränsöverskridande perspektiv.

– De politiska gränserna har inte alltid varit åtskiljande, utan de samiska och finska språken har kunnat förena människor över nationsgränserna. Det gäller inte minst den laestadianska väckelsen, som har stor utbredning i de nordligaste delarna av Sverige, Norge och Finland, säger Daniel Lindmark.

Artiklarna i antologin Gränsöverskridande kyrkohistoria tar på olika sätt upp förhållanden som berör mer än ett land. Professor Lars Elenius vid institutionen för idé- och samhällsstudier skriver exempelvis om hur kyrka och stat har förhållit sig till de nordliga minoritetsspråken i Norge, Sverige och Finland.

Medan professor Hannu Mustakallio vid Östra Finlands universitet behandlar förvecklingarna kring den finska kyrkans önskemål att sända finskspråkiga präster till den svenska delen av Tornedalen, något som faktiskt kom till stånd efter en överenskommelse 1923.

– I en av mina egna artiklar försöker jag förstå vilken funktion historien fyller i den aktuella diskussionen om jojkens plats i kyrkorum och gudstjänstliv. Debatten har varit som intensivast i Nordnorge, men i studien ingår också svenskt material som jag betraktar som inlägg i samma diskussion, säger Daniel Lindmark.

Antologin Gränsöverskridande kyrkohistoria inleder REHN-nätverkets referee-granskade skriftserie Studies on the Religious History of the North, som vill berika forskningen om den norrländska kyrkohistorien genom att ge större utrymme åt transnationella perspektiv.

Läs mer om forskarnätverket REHN och dess bakgrund i projektet Norrländsk kyrko- och utbildningshistoria 

Redaktör: Per Melander