"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-06

Ny bok om ungas säkerhet på nätet

NYHET Det EU-stödda projektet EU Kids Online I avslutades i juni i år och nu kommer boken som sammanfattar resultaten – Kids Online. En av författarna är Elza Dunkels, forskare vid Umeå universitet.

Ett treårigt projekt med stöd från EU:s Safer Internet Programme, EU Kids Online I, avslutades i juni i år. Sverige har varit ett av deltagarländerna i projektet som haft som mål att samla forskning om säkerhet för unga nätanvändare i drygt 20 EU-länder. Boken Kids Online är en samling forskningsartiklar som täcker ett stort område av frågor som handlar om ungas säkerhet på nätet.

Projektledarna professor Sonia Livingstone och doktor Leslie Haddon, London School of Economics är redaktörer för boken och artikelförfattarna är projektdeltagare från alla deltagande länder. Från Sverige deltar Elza Dunkels, Umeå universitet, som medförfattare till två artiklar – Risky contacts och Inappropriate content.
– Det jag ser som viktigast i mitt bidrag i den här boken är problematiserandet av begreppet risk och vad uttrycket olämpligt, inappropriate, står för i det här sammanhanget. Båda dessa termer är kulturellt betingade och betyder olika saker för olika personer. Vi som är vuxna idag måste försöka se de här fenomenen ur de unga användarnas synvinkel i högre utsträckning än vad som sker idag, säger Elza Dunkels.

– Min forskning inom ramen för EU Kids Online I har handlat om att studera de tips och råd som brukar ges till unga internetanvändare och ställa dessa i relation till den kunskap vi har idag om faror på nätet. Dessvärre visar det sig att många av de råd som cirkulerar, till exempel att man inte bör lämna ut personlig information vid kommunikation över nätet, inte har någon förankring i vetenskaplig kunskap.

Professorn i psykologi Tanya Byron som skrivit The Byron Review, en brittisk rapport om ungas säkerhet på nätet säger så här om boken:
– Professor Livingstone and colleagues provide extensive evidence-based findings which enable academics, educationalists, policy makers, parents and young people to think beyond anxieties generated by new technologies and make informed decisions about maximizing digital opportunities while managing risks. An impressive and essential book, central to the child digital safety debate.”

Mer information om Kids Online finns på http://www.policypress.co.uk/display.asp?K=9781847424389.

Kontaktuppgifter:

Elza Dunkels, institutionen för interaktiva medier och lärande, Umeå universitet. 090 7866053, 070 2735323, elza.dunkels@educ.umu.se.