"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-01-11

Ny bok: Skriftpraktiker hos barn och unga

NYHET Språkstudiers Carin Jonsson, Berit Lundgren och Monica Reichenberg har bidragit med varsin artikel i rapporten Skriftpraktiker hos barn och unga, som är ett resultat av ett nordiskt symposium och en nordisk forskarkurs.

Hurdan betydelse har läroboken för lektionens agenda? Vilka möjligheter till skriftspråksutveckling uppstår då barn är aktiva på Facebook, bloggar och då de spelar dataspel? Kan litteraturundervisningen fortfarande ses som en (o)demokratisk fråga – och hur kan vi i så fall ge alla elever möjlighet att utvecklas som läsare?

I tio artiklar ges en aktuell och bred bild av barns och ungdomars skriftpraktiker i olika skolrelaterade sammanhang i tre nordiska länder: Finland, Sverige och Norge. I de teoretiskt förankrade analyserna använder skribenterna videoinspelningar, intervjuer, loggböcker, klassrumsobservation, enkäter och elevtexter för att fördjupa förståelsen av dessa skriftpraktiker.

Rapporten Skriftpraktiker hos barn och unga är ett resultat av ett nordiskt symposium och en nordisk forskarkurs vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet i Vasa i maj 2011.

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson