"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-08-25

Ny bok spårar gamla nyheter

NYHET I dagarna släpps boken "Information Flows across the Baltic Sea: Towards a Computational Approach to Media History". Hur delades nyheter innan det existerade digitala medier, vad delades och mellan vilka parter? Med ny teknik identifieras kedjor av textåteranvändning på över 7,5 miljoner tidningssidor från 1629 distinkta tidningstitlar.

Tack vare internet är möjligheten att dela och sprida nyheter större än någonsin, men det även innan den digitala utvecklingsboomen förekom det att tidningar och redaktioner delade medieinnehåll sinnsemellan. Med hjälp av ny teknik undersöker författarna vilka typer av nyheter som delades internationellt och vilka som förblev lokala. Genom att kombinera ett digitalt fågelperspektiv med noggranna närläsningar vidgar boken förståelsen för de kulturella relationerna över Östersjön.

Erik Edoff, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, är en av medförfattarna.

Här återfinns boken digitalt

Erik Edoff