"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-07

Ny bok: Språkutveckling i ett flerspråksperspektiv; modersmål, svenska och engelska i de tidigare skolåren

NYHET Tre lärarutbildare vid Institutionen för Språkstudier har sammanställt en rapport baserad på ett antal språkutvecklande projekt i skolor. Projektens mål var att stärka och stimulera barns intresse för språkinlärning. Rapporten är tänkt att fungera som stöd för lärare i engelska på grundskolan.

Skolutveckling och lärares kompetensutveckling är tidskrävande processer och det finns inga snabba lösningar och genvägar för att åstadkomma hållbara förändringar i en pedagogisk verksamhet. I den kompetensutveckling som ligger till grund för denna rapport har ett antal lärare i Västerbottensregionen under tre terminer arbetat med att studera, förändra och utveckla språkmiljön i den egna klassrumsverksamheten. Drivkraften för de kursdeltagande lärarna har varit en önskan om att få eleverna att vilja och våga kommunicera mer i engelskundervisningen. Detta mål har uppnåtts genom att lärarna har utmanat rådande undervisningsrutiner, schematraditioner och snålt tilltagna timplaner för engelskämnet i de tidigare åren. I utvärderingen av språkprojektet framkommer att eleverna har stärkt både det språkliga självförtroendet och lusten för att lära sig språk.

Läs hela boken som pdf här

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson