Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 januari 2021)

printicon
Publicerad: 30 maj, 2016

Ny bok: "Visiting the Visitor"

NYHET I en ny bok aktualiseras hur studiet av museibesökare genomgått en genomgripande förändring. En av de två författarna till boken "Visiting the Visitor – An Enquiry Into the Visitor Buisness in Museum" är Kerstin Smeds, professor i museologi, Umeå universitet.

Författarna Kerstin Smeds och Ann Davis har ställt nya frågor och fått färska svar. En del av frågorna har till exempel handlat om besökarens identitet och vad hens egen erfarenhet kan ge museibesöket? Hur kan vi få tillträde till denna erfarenhet? Kan mer teknik verkligen öka tillgången till objekten?

Läs mer om boken på transcript-verlag.de

Kontakt:

Kerstin Smeds, kerstin.smeds@umu.se, tel. 090-786 62 63

Redaktör: Per Melander