"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-11

Ny bok: Words and Matter

NYHET Jonas Carlquist, professor och Virginia Langum, docent, båda vid Institutionen för språkstudier, står bakom den nya boken "Words and Matter. The Virgin Mary in Late Medieval and Early Modern Parish Life".

Boken presenterar nytt material om synen på Jungfru Maria som Mater Dei (Guds moder). Även om Jungfru Maria har en liten närvaro i Bibeln har hon en desto mer framträdande plats genom de många kulturföremål som producerades dels under medeltiden men även efter reformationen. I de muntliga traditionerna finns hon främst som förebild i predikningar, böner och pjäser. Genom avbildningar materialiseras Maria i många kyrkor; i fönster, väggmålningar och belysningar.

I dessa olika manifestationer engagerar Maria medvetandet, sinnet och kroppen hos de troende. Alla essäer i Word and Matter omfattar de nordiska länderna, Irland, England och södra Europa under senmedeltiden och reformationen. Texterna utgår från den praxis som förekom bland vanliga troende i de senmedeltida och de förmoderna församlingarna.

Boken är utgiven i Runica et Mediaevalia: Scripta minora 24 och är tryckt Stockholm 2015.

Läs mer om Runica et Mediævalia

Redaktör: Per Melander