"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-08-23

Ny bokserie tar grepp på globala utmaningar

NYHET I den nya bokserien Intersections (ung. Korsvägar), lanserad av University of Pittsburgh Press, kommer forskning att presenteras som följer globala miljöproblem från rötterna i samspelet mellan materiella processer, mänskliga beslut och teknikutveckling. En av redaktörerna för bokserien är Finn Arne Jørgensen, Umeå universitet.

Finn Arne Jørgensen Foto: Per Melander

Ambitionen är att publicera teoretiskt stringenta och berättardrivna monografier, men även antologier med ”djärva” texter, som utforskar historiska perspektiv på Antropocen, den geologiska epok som människans aktiviteter har förändrat planetens ekosystem, geologi, klimat och atmosfär.

Bokserien drar växlar på forskningsområden teknikhistoria, miljöhistoria och teknik- och vetenskapsstudier (STS), som utgör grunden för Umeå universitets tvärvetenskapliga forskningsgrupp Umeå Studies in Science, Technology, and Environment.

Redaktörer för den nya bokserien är förutom docent Finn Arne Jørgensen, teknik- och miljöhistoriker vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, även professor Sarah S. Elkind, Department of History, San Diego State University.

Intersections-serien bygger vidare på framgångarna med New Natures (2013), en bok redigerad av Dolly Jørgensen (Luleå tekniska universitet), Finn Arne Jørgensen och Sara B. Pritchard (Cornell University). Boken New Natures var i sin tur resultatet av en workshop som hölls i Norge 2010 med stöd från Norska forskningsrådet och Cornell University.

– Workshopen väckte stort intresse och boken måste kallas en succé. Den har sålt bra, fått fina recensioner och används mycket i undervisning, säger Finn Arne Jørgensen.

– Genom vårt arbete med boken visste vi att det fanns viktig och relevant forskning på gång inom detta området, så med den nya bokserien hoppas vi att tillgängliggöra nya forskningsresultat för det internationella forskarsamhället.

Bidragen till bokserien Intersections ska på ett tydligt och lättillgängligt sätt visa på styrkan och utvecklingskraften hos de ovan nämnda områdena och disciplinerna; uppmuntra forskning som blandar det historiavetenskapliga fokuset på detaljerade empiriska studier med väldefinierade teoretiska ramar på sätt som möjliggör tvärvetenskapliga samtal. Genom att undersöka förhållandet mellan det förflutna och nutiden visar bokserien varför dessa forskningsfrågor är relevanta i vår tid.

– Humanistiska forskningsperspektiv behövs för att utforska potentiella lösningar på och konsekvenser av globala utmaningar. Redaktörskapet är en forskningsledarskapsroll som kan bidra till att den internationella forskningsfronten möter dessa utmaningar.

Intersections: Histories of Environment, Science, and Technology in the Anthropocene – University of Pittsburgh Press

För mer information:

Finn Arne Jørgensen, finn.arne.jorgensen@umu.se, tel. +46 70-310 55 03

Pressbild

Redaktör: Per Melander