"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-12-19

Ny chef för enheten för näringsliv och samhälle vid Umeå universitet

NYHET Hans-Olov Byquist har utsetts till ny chef för enheten för näringsliv och samhälle vid Umeå universitet. Byquist kommer närmast från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap där han varit enhets- och forskningschef.

Hans-Olov Byquist

– Jag är väldigt glad över att Hans-Olov Byquist har valt att gå vidare till oss på Umeå universitet i sin fortsatta karriär. Genom Hans-Olov får vi en erfaren enhetschef som är väl förtrogen både med forskningsfrågor och samarbeten med näringsliv och offentliga myndigheter, konstaterar Siv Olofsson, förvaltningschef vid Umeå universitet.

Hans-Olov Byquist tillträder tjänsten som enhetschef den 13 februari.

– I min nuvarande roll som forskningschef för MSB finns också ett tydligt ansvar att se till att den forskning som myndigheten finansierar kommer till nytta i samhället. Efter att ha jobbat i flera år med forskningsfinansiering så är jag övertygad om att en mer utvecklad samverkan mellan akademins olika delar och samhället i övrigt är avgörande för att vi ska stärka Sveriges internationella konkurrenskraft, utveckla våra regioner samt inte minst våra lärosäten. Det känns väldigt inspirerade att få jobba med detta viktiga uppdrag och inte minst att få göra det vid Umeå universitet, konstaterar Hans-Olov Byquist.

Enheten för näringsliv och samhälle

Enheten för näringsliv och samhälle, ENS, har till uppgift att vara ett stöd och en kontaktförmedling för företag, organisationer och myndigheter som vill samarbeta med Umeå universitet.
Enhetens medarbetare förmedlar examensjobb och uppsatsuppdrag, praktikplatser och studiebesök kontakter och stödformer för samarbeten mellan företag och forskare samt kompetensutveckling och uppdragsutbildning.

Genom medarbetarna på ENS samarbetar Umeå universitet med ett 30-tal kommuner i regionen för att öka universitetets närvaro. Enhetens personal finns förutom i Umeå, även på Campus Skellefteå, Campus Örnsköldsvik samt i Lycksele och Kiruna.

Mer om Hans-Olov Byquist

Hans-Olov Byquist är född och uppvuxen i Örnsköldsvik.
Han avlade en fil.lic examen i ekonomisk historia vid Umeå universitet 1997. Året efter flyttade han till Stockholm och jobbet som avdelningsdirektör på Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) med ansvar för kompetensutveckling och analys. Ett par år senare rekryterades han till Räddningsverket (SRV) i Karlstad med uppdraget att se över och utveckla myndighetens arbete med kunskapsutveckling i form av forskning. 2009 kom blev han enhets- och forskningschef vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kontakt

Hans-Olov Byquist nås på:
Mobil: 0708-70 92 59

Pressbild
Foto: Mattias Pettersson

Redaktör: Carina Dahlberg