Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 24 nov, 2016

Ny cyberinfrastruktur för tvärvetenskaplig forskning

NYHET Genom att koppla samman en rad internationella forskningsdatabaser kommer DataARC att utveckla ett online-verktyg och infrastruktur för att möjliggöra starkare och nydanande tvärvetenskaplig forskning om "human ecodynamics" i den nordatlantiska regionen. Ansvariga enheter i detta National Science Foundation-projekt vid Umeå universitet är Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) och Humlab.

Phil Buckland 
Foto: Per Melander

Forskning om samspelet mellan arktiska miljöer och människor kräver sammanlänkning av data från tusentals kvadratkilometer, hundratals år och flera discipliner, alltifrån klimatologi och kemi till arkeologi och humaniora.

– Data finns ofta för att kunna ta itu med dessa frågor, men de är svåra att hitta, göra kompatibla, analysera och visualisera. Investering i stora cyberinfrastrukturer ger möjlighet att koppla medarbetare och data från naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, säger Phil Buckland, docent vid Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå universitet.

– Detta gör det möjligt att få en helhetssyn för att förstå de snabba och komplexa sociala och miljömässiga förändringarna som skett i det förflutna.

Det är genom Strategic Environmental Archaeology Database, SEAD och Humlab, båda enheterna vid humanistiska fakulteten, som genom sitt arbete med systemutveckling kommer att bidra till att det lättare går att kommunicera inom och utanför det nya nätverket.

Bland annat kommer de att hjälpa med utvecklingen av ett system som tillåter andra system att ”prata” med varandra och göra det lättare för forskare att hitta och kombinera relevanta data från dessa system.

Förutom Phil Buckland deltar även Gisli Palsson (MAL), Roger Mähler (Humlab) och Erik J Eriksson (ITS).

Kontakt:

Phil Buckland, philip.buckland@umu.se, tel. 090-786 52 92

Pressbilder

Redaktör: Per Melander